חיפוש באתר

מגמת אמנות

מגמת האמנות נפתחה במוזאון לראשונה בשנת הלימודים תשע"ו. המגמה מהווה מקום ללימוד מקצועי ועדכני של אמנות תוך התבססות על המשאבים הפיסיים, האנושיים והחינוכיים הרבים שקיימים במוזאון. 

התלמידים הלומדים במגמת האמנות, מגיעים פעמיים בשבוע למוזיאון בשעות אחר הצהריים, למשך שלוש שנים שבסופם הם מבצעים פרויקט גמר עליו הם נבחנים. 

תכנית המגמה נבנתה על ידי צוות החינוך במוזיאון אשדוד לאמנות בפיקוח משרד החינוך ובליווי מינהל החינוך בעיריית אשדוד. 

מוזאון אשדוד לאמנות רואה לנכון להרחיב את פעילותו החינוכית ולהוות מודל ובסיס לפעילות החינוכית והאמנותית הנעשית בעיר. אנו מאמינים כי ישנה חשיבות רבה בגיבוי הפעילות האמנותית של המוזאון בפעילות חינוכית שתקרב, תחדד, תעשיר ותבסס את האמנות בקרב האוכלוסייה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת חינוך  08-9568208

 

לסרטון על המגמה